4 października, 2023

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Faktoring dla mikrofirm jako wsparcie na starcie

Factoring dla mikrofirm to finansowa usługa, którą kieruje się do przedsiębiorców prowadzących firmy jednoosobowe lub zatrudniające do 10 pracowników i które nie przekroczyły ustalonych rocznych limitów dochodów.

Polega ona na wykupie faktur przez pośrednika, który w zamian za prowizję zapewnia mikroprzedsiębiorstwu płynność finansową.

 

Faktoring dla mikrofirm jako wsparcie na starcie

Kiedy faktoring jest korzystnym rozwiązaniem

Usługę faktoringu dla mikrofirm należy rozważyć m.in. gdy:

  • firma nie ma płynności finansowej,

 

  • występują trudności w ściąganiu należności od kontrahentów,

 

  • firma nie ma zabezpieczenia finansowego, aby ubiegać się o kredytowanie,

 

  • firma dopiero rozpoczyna działalność, co generuje koszty.

Faktor, czyli firma będąca nabywcą wierzytelności, podpisuje umowę z mikrofirmą, czyli faktorantem, i następuje cesja wierzytelności na faktora. Następnie faktor dokonuje wypłaty na kwotę odpowiadającą wierzytelności, pomniejszoną o prowizję. Firma faktoringowa zapewnia również rozliczenie się z klientami mikrofirmy. Warto tutaj wspomnieć, że dłużnik nie staje się stroną umowy faktoringowej. Powinien on jednak oczywiście spełnić swoje zobowiązania na rzecz faktora. 

Dobra alternatywa dla kredytu

Faktoring wydaje się idealny dla firm, które borykają się z szeroko pojętym problemem płynności finansowej. Dzieje się to szczególnie na początku działalności, gdy firma ponosi największe koszty na rozruch. Kredyt w tym przypadku najczęściej nie wchodzi w rachubę, gdyż wymaga on od firmy stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych widoków na przyszłość. Nie bez znaczenia jest także długi proces rozpatrywania wniosku kredytowego przez banki. 

Z kolei faktoring dla mikrofirm zapewnia szybkie dofinansowanie (przelewy za nieopłacone faktury zostają zrealizowane najczęściej w ciągu kilku dni), co niewątpliwie ułatwia prowadzenie działalności i sprawia, że przedsiębiorca może skupić swoje siły na prowadzeniu i rozwijaniu firmy. 

Innowacja i nowoczesność

Zalet faktoringu jest sporo, warto tu wymienić najważniejsze:

  • poprawa płynności finansowej firmy,

 

  • możliwość zaplanowania strategii finansowej,

 

  • możliwość zastosowania dłuższych terminów płatności dla kontrahentów,

 

  • szybszy rozwój firmy,

 

  • dostępność usługi faktoringowej, 

 

  • zabezpieczenie firmy na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Jak wynika z powyższego, faktoring dla mikrofirm jest dobrą opcją, gdy działalność firmy jest w fazie rozwoju i nie dysponuje ona szerokimi możliwościami finansowymi. Zapewnia jej szybki dostęp do kapitału zewnętrznego, co pomaga stać się przedsiębiorcy konkurencyjnym na rynku.