16 kwietnia, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Jaki egzamin musi zdać właściciel firmy logistycznej?

Właściciele firm transportowych, logistycznych z pewnością muszą zdawać sobie sprawę jak duża odpowiedzialność na nich ciąży.

Często są to transporty o dużej wartości, mogą być to także transporty niebezpieczne, szybko psujące się, dlatego też państwo nałożyło na właścicieli firm zajmujących się transportem obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Jest to certyfikat który powinien posiadać pracodawca, właściciel firmy lub pracownik, certyfikat który potwierdza kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę które są konieczne do prowadzenia firmy w danej branży.

Jaki egzamin musi zdać właściciel firmy logistycznej?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Warto zwrócić uwagę iż w tym przypadku obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych nie ciąży na kierowcy ale na właścicielu firmy lub innym pracowniku. Oczywiście jest to certyfikat który obowiązuje w transporcie międzynarodowym, może dotyczyć osób, oraz towarów. Obowiązuje on osoby które zajmują się przewozem większej ilości osób niż 9 łącznie z kierowcą, są to także wymogi dla właścicieli pojazdów przekraczających całkowitą masę 3,5 tony. Naturalnie certyfikat przewoźnika drogowego należy zdać w ośrodku państwowym, organem uprawnionym do wydania jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Sam egzamin składa się z dwóch części, części teoretycznej oraz problemowej kiedy osoby zdające egzamin muszą wykazać się wiedzą praktyczną.

Sam egzamin to 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, zawierają one cztery możliwe odpowiedzi, każda odpowiedź punktowana jest jako jeden punkt. W drugiej części są to zagadnienia praktyczne, dotyczą one przykładowo czasu pracy kierowcy, oraz innych zagadnień które bezpośrednio łączą się z transportem. W tym przypadku jest to bardzo szeroki zakres materiałów, dlatego też należy zapoznać się z dużą ilością przepisów, które będą obowiązywały nie tylko w naszym kraju ale także na terenie Unii Europejskiej. Obecnie znajdziemy wiele ośrodków które oferują przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Z pewnością podczas kursów możemy zapoznać się z przepisami prawa, które dotyczą transportu krajowego i transportu międzynarodowego, dowiemy się w jaki sposób zabezpieczać towar, będą to przypisy z wielu obszarów związanych ze spedycją i logistyką. Naturalnie możemy liczyć na instruktaże wideo, różnego rodzaju opracowania teoretyczne które pozwolą na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Z pewnością osoby które chcą otworzyć firmę w branży logistycznej powinny posiadać tego rodzaju certyfikat.