1 marca, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Kwota wolna od zajęcia i świadczenia zwolnione z egzekucji

Działania komorników w znacznej większości mają na celu skuteczne egzekwowanie należności oraz postanowień sądów.

Bardzo często środki finansowe są odzyskiwane na zasadzie zajmowania rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę czy też różnych świadczeń. Dzięki temu do komornika trafiają pieniądze, więc nie ma konieczności zajmowania nieruchomości albo ruchomości i ich spieniężania w ramach licytacji. Warto pamiętać, że komorników obowiązują pewne ograniczenia w tym zakresie. Dobrze jest uzyskać więcej informacji na ten temat.

Kwota wolna od zajęcia i świadczenia zwolnione z egzekucji

Podstawowe informacje na temat kwoty wolnej od zajęcia

Bardzo ważna jest znajomość tak zwanej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. W przypadku wynagrodzenia za pracę stanowi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie przysługuje osobie zatrudnionej na pełen etat. W przypadku 2023 roku do lipca kwota ta wynosi 2617,50 zł, a od sierpnia będzie wynosić 2700 zł. Tyle pracodawca będzie mógł wypłacić pracownikowi z zajęciem komorniczym, które wpłynęło do firmowego działu księgowości. Kwota wolna od zajęcia dotyczy też świadczenia emerytalnego i stanowi 75% minimalnej emerytury (w 2023 roku jest to 1191,33 zł).

Kwota wolna od zajęcia dotyczy również zajętych prywatnych rachunków bankowych. Stanowi ona 75% minimalnego wynagrodzenia brutto, więc podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi ona 2617,50 zł w 2023 roku. Tyle dłużnik może wypłacać miesięcznie z konta, a wszystkie środki przekraczające taką kwotę zostaną zajęte. Kwota wolna nie dotyczy rachunków firmowych. Dodatkowo zajęciu nie podlegają świadczenia alimentacyjne, wychowawcze (np. 500 plus), rodzinne, z pomocy społecznej, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot czy też zasiłki dla opiekunów. Mogę one być wypłacane dodatkowo i nie powodują pomniejszenia kwoty wolnej od zajęcia w danym miesiącu.

Oczywiście kwestie kwot wolnych od potrąceń i zajęcia potrafią być zagmatwane. Dlatego warto odwiedzać oficjalne strony kancelarii komorniczych, takie jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/o-kancelarii/, aby uzyskać więcej informacji oraz odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości.