1 marca, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Sita do przesiewania – zastosowanie

Sita przemysłowe spełniają bardzo ważną funkcję związaną ze zwiększaniem jakości materiałów, frakcji i kruszców, z oddzielaniem od nich zanieczyszczeń, a także z klasyfikacją, która zachodzi m.in.

podczas recyklingu. Działanie sit jest bardzo ważne wszędzie tam, gdzie liczy się klarowność produktu. W końcu sita odpowiadają za filtrację, klasyfikację, separację, odwadnianie oraz przesiew.

Zatem z sit korzysta wiele branż. Jeśli sita są wysokiej jakości, to przyczyniają się one do wydajności prac. Wiele z nich mimo tego, że ściera się z dużą ilością materiału, to łatwo poddaje się czyszczeniu, a nawet niektóre z nich mają cechę polegającą na samodzielnym oczyszczaniu z pozostałych na sitach drobin.

Sita do przesiewania węgla

Oczywiście sita do przesiewu węgla są powszechnie używane w przemyśle kopalnianym. Pozwalają one na klasyfikację surowców wydobywanych w kopalniach. Do takiego rodzaju kruszców poleca się m.in. sita wibracyjne, które za pomocą dysharmonijnych drgań, zmniejszają ryzyko zalepiania lub zatykania się szczelin.

Sita do ropy i gazu

Filtracji musi podlegać także gaz oraz ropa naftowa. Do tego rodzaju operacji polecane są przede wszystkim sita tkane.

Sita do przemysłu spożywczego

Przygotowywanie artykułów spożywczych również polega na klasyfikacji, filtracji i separacji materiałów. Dlatego ta branża również wykorzystuje sita przemysłowe. Sita tkane mogą posłużyć także do przesiewu stałych materiałów lub ciekłych substancji.

Sita w rolnictwie

Sita do przesiewu mąki lub zboża są koniecznie, gdy trzeba dokonać klasyfikacji sypkiego materiału.

Sita w kadziach browarniczych

Jak się okazuje, działanie sit wpływa także na jakość piwa. O ile większość procesów piwowarskich odbywa się automatycznie, to zapewnienie cyrkulacji powietrza w kadziach i słodowniach musi odbywać się przy obecności specjalnych podłóg szczelinowych, działających niczym sita szczelinowe. Wytrzymują one duże obciążenia i wysokie ciśnienie, a ponadto zapewniają odpowiednią powierzchnię otwartą. Są one łatwe do czyszczenia, nie są podatne na częste zatykanie się, co w sumie przyczynia się do niższych kosztów eksploatacji.

Sita do oczyszczania ścieków

Dzięki filtrującym ciekłe substancje sitom możliwe jest prowadzenie efektywnej gospodarki ściekowej. Sita szczelinowe umożliwiają uzdatnianie i oczyszczanie wody. To zastosowanie sit jest szczególnie pożytecznie, gdyż rozsądne i ekonomiczne wykorzystywanie zasobów ziemi w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne.