16 kwietnia, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Zwalczanie szkodników w plonach za pomocą środków ochrony roślin

Aby były skuteczne, herbicydy muszą wejść w odpowiedni kontakt z roślinami, być wchłaniane przez rośliny, oraz osiągnąć odpowiednie poziomy w miejscu działania.

Odnosi się to do sekwencji zdarzeń od wchłonięcia produktu przez rośliny do śmierci rośliny, lub innymi słowy, jak działa herbicyd, aby osłabić lub zniszczyć roślinę. Specyficzne miejsce, na które działa herbicyd, określa się jako miejsce lub mechanizm działania. Zrozumienie sposobu działania herbicydów jest pomocne w ustaleniu, które grupy chwastów są niszczone, określeniu technik aplikacji, diagnozowaniu problemów z działaniem herbicydów i zapobieganiu powstawaniu chwastów odpornych na herbicydy.

Można zauważyć korzystny wpływ stosowania herbicydów na różne uprawy, zapewniając lepsze środowisko dla roślin uprawnych poprzez odpowiednią dostępność przestrzeni, wilgoci, substancji odżywczych i wszystkich niezbędnych rzeczy, o które konkurują chwasty z posadzonymi roślinami. Zamiast po prostu eliminować szkodniki, które teraz widzisz, spójrz na czynniki środowiskowe, które wpływają na obecność owadów i ich zdolność do rozwoju.

Uzbrojony w te informacje możesz stworzyć warunki, które są niekorzystne dla danego gatunku szkodników. Oznacza to sprawdzenie pola, krajobrazu, lasu, budynku, lub innego miejsca w celu ustalenia, które szkodniki są obecne, ile ich jest lub jakie szkody wyrządziły.

Prawidłowa identyfikacja owadów jest kluczem do ustalenia, czy szkodnik może stać się problemem oraz do określenia najlepszej strategii zarządzania. Po monitorowaniu i rozważeniu informacji o szkodniku, jego biologii i czynnikach środowiskowych możesz zdecydować, czy szkodnik może być tolerowany, czy stanowi problem, który wymaga kontroli. Jeśli potrzebna jest kontrola, informacje te pomagają również wybrać najskuteczniejsze metody zarządzania i najlepszy czas na ich użycie. Regulatory wzrostu powodują skracanie pszenicy ozimej – zwalczanie chwastów w rzepaku, co wzmacnia plony i czyni je bardziej odpornymi na działanie czynników zewnętrznych. Herbicydy powalające niszczą wszystkie rośliny w obrębie działania. Podwójne powalenie odnosi się do sekwencyjnego stosowania dwóch taktyk zwalczania chwastów stosowanych w taki sposób, że druga dawka środka chwastobójczego eliminuje wszystkie rośliny, które przetrwały pierwszą dawkę.