8 grudnia, 2023

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Ochrona patentowa znaków towarowych

Ochrona marki, nazwy firmy, logo jest bardzo istotna ze względu na możliwość uzyskania wyłączności na używanie tych znaków towarowych.

Należy zwrócić uwagę na właściwe zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym, istotny jest wybór nazwy, w tym przypadku nie może być to nazwa używana potocznie, ponieważ Urząd Patentowy odrzuci nasz wniosek. Dlatego możemy wymyślić unikatową nazwę, opracować logo, które odróżnia się od innych firm.

Ochrona patentowa znaków towarowych

W jaki sposób zostać właścicielem nazwy lub znaku graficznego sklepu?

Nazwa firmy nie podlega pod ochronę związaną z prawami autorskimi dla utworów, dlatego powinniśmy zadbać o zgłoszenie do Urzędu Patentowego. Dzięki temu nasze znaki graficzne, nazwa firmy będą chronione prawnie. Podobnie należy chronić domeny internetowe, należy pamiętać, że domena internetowa jest wykorzystywana na zasadzie abonamentu, możemy z niej korzystać po wykupieniu możliwości korzystania na określony okres czasu. W przypadku domeny internetowej możemy chronić nazwę, którą zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego jako nazwa towaru, czy też marki, którą się posługujemy. Należy pamiętać o rejestracji znaków graficznych oraz nazwy, nie zawsze wystarczy zgłosić logo, w którym znajduje się nazwa firmy. Dlatego zgłoszenie oddzielne może być dużo lepszym pomysłem.

Zarejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym daje nam ochronę, w tym przypadku możemy wybrać terytorium, może być to Polska lub też dany region, czy też przykładowo cała Unia Europejska. Zastrzegamy nazwę, logo, które będą dotyczyły wskazanych towarów czy też usług. Ochronę znaków towarowych możemy zgłosić na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że jesteśmy właścicielem praw do nazwy firmy, otrzymamy odpowiedni dokument, który może być wykorzystany przykładowo w sądzie, jeżeli doszłoby do sporu z inną firmą.

Na stronie internetowej https://www.parkiet.com/Firmy/211229971-Jak-zabezpieczyc-nazwe-sklepu-od-strony-prawnej.html możemy przeczytać, w jaki sposób zabezpieczyć nazwę naszego sklepu, zarejestrować nazwę, która będzie do nas należała. Należy pamiętać, że wpis do KRS lub CEIDG nie daje wyłączności na prawa dla marki, dlatego warto zarejestrować się w Urzędzie Patentowym.