1 kwietnia, 2023

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Odszkodowania dla opozycjonistów z okresu komunizmu

W okresie panowania komunizmu w naszym kraju wiele osób które brały czynny udział w działaniach opozycyjnych były represjonowane, groziło im więzienie, wiele osób zostało także skazanych.

Oczywiście represje mogły odbić się na życiu osobistym, czy też zawodowym wielu opozycjonistów, mogli oni utracić dobrą pracę, co wiązało się następnie przykładowo z niższą emeryturą. Obecnie weszły w życie różnego rodzaju ustawy które przewidują odszkodowania dla osób także deportowanych przez ZSRR w latach od 1939-1956 ale także dla osób które były internowane w czasie stanu wojennego, czy też odbywały przymusową służbę wojskową w latach od 1982-1983.

Odszkodowania dla opozycjonistów z okresu komunizmu

Jak uzyskać odszkodowanie za represje?

Osoby ubiegające się o odszkodowanie powinny złożyć wniosek w sądzie okręgowym o unieważnienie orzeczenia wydanego przez sąd komunistyczny. Wówczas można złożyć żądanie odszkodowania, w tym wypadku mamy 10 lat daty uprawomocnienia się wyroku w kasacji wyroków z czasów PRL. Oczywiście warto zwrócić uwagę iż dotyczy to osób internowanych w czasie stanu wojennego w 1981 roku kiedy represje dotyczyły około 10 000 osób.

Dodatkowo odszkodowaniem mogą być objęte osoby które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełnił służbę wojskową do której zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego. Oczywiście może być to osoba która obecnie lub w chwili śmierci mieszkała na terenie Polski i była represjonowana przez władze radzieckie, organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości czy też organy pozasądowe. Tego rodzaju zadośćuczynienie może dostać tak że dziecko osoby represjonowanej, rodzeństwo oraz małżonek tejże osoby, oczywiście ważna będzie w tym przypadku dokumentację iż osoba represjonowana była skazana wyrokiem sądu komunistycznego w tamtym okresie.

Oczywiście odszkodowanie dla represjonowanych może zostać przyznane po wielu latach, można ubiegać się o nie także po śmierci osoby, w tym wypadku przysługuje to odszkodowanie rodzinie. Obecnie wiele kancelarii prawnych pomaga w dochodzeniu swoich praw do odszkodowania, pomagają oni w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentacji, która będzie potrzebna w momencie składania wniosku do Sądu Okręgowego.