18 lipca, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Zwalczanie grzybów chorobotwórczych w rolnictwie

Jeśli zauważymy, że nasze rośliny na polu czy w ogrodzie lub owoce w sadzie są porażone przez grzyby, zauważymy objawy choroby, takiej jak mączniak prawdziwy lub rzekomy, zgnilizna czy parch, warto rozważyć zastosowanie odpowiednich fungicydów.

Fungicydy, które zapobiegają, zabijają, łagodzą lub hamują wzrost grzybów na roślinach, nie są skuteczne przeciwko bakteriom, nicieniom ani chorobom wirusowym. Fungicydy można ogólnie sklasyfikować według ich sposobu działania.

Zwalczanie grzybów chorobotwórczych w rolnictwie

Fungicydy zwalczające grzyby i choroby roślin uprawnych

Sposób działania odnosi się do tego, jak fungicyd wpływa na grzyba. Fungicydy mogą działać uszkadzając błonę komórkową grzyba, hamując ważne procesy i lokalizując pojedynczy lub wielokrotny proces w grzybie. W celu utrzymania skuteczności i zapobiegania odporności na fungicydy ważne jest uwzględnienie różnych sposobów działania poprzez mieszanie lub naprzemienne stosowanie produktów.

Oczywiście ważne jest, aby jak najszybciej po zauważeniu objawów zastosować opryski fungicydami. Zapobiegawcze fungicydy zapobiegają przedostawaniu się grzyba do rośliny. Zapobiegawczy środek grzybobójczy musi być w bezpośrednim kontakcie z grzybem i ponownie aplikowany na nową tkankę roślinną, gdy liście lub pędy rozrastają się wiosną, lub gdy produkt zostanie zmyty. Lecznicze fungicydy wpływają na grzyba już po zakażeniu. Oznacza to, że mogą zatrzymać chorobę po rozpoczęciu infekcji lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Fungicydy należą do grupy środków ochrony roślin i w wielu krajach mogą być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy zostały sklasyfikowane jako nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i przyrody w procesie zatwierdzania. Skuteczne fungicydy można zakupić na stronie https://innvigo.com/fungicydy/. Możemy je znaleźć w różnej postaci, płynu, proszku, granulatu, które stosujemy do gleby lub jako oprysk na liście roślin. Zarówno fungicydy nieorganiczne, jak roztwory siarki lub siarczanu miedzi, z których część można również stosować w rolnictwie ekologicznym, jak i fungicydy organiczne są stosowane w rolnictwie.